Information med anledning av spridningen av Covid 19 (Corona) I spåren av Coronaviruset vill vi på KINTO Mobilty, informera er om att vi har vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder för att minimera risken för smittspridning och samtidigt höjt beredskapen för att se till att verksamheten och servicen kan hålla hög nivå. Vi följer råden från Folkhälsomyndigheten. All vår personal använder handskar och vidtar extra försiktighet när det gäller hygien. Våra bilar rengörs kontinuerligt och vi är särskilt noggranna med ytor som vidrörs såsom rattar, handtag och andra hårda ytor. Vi rekommenderar alla våra kunder till regelbunden handtvätt och användande av handdesinfektion.