Miljö och hållbarhet

Miljö och hållbarhet

KINTO är en del av Toyota och tillsammans jobbar vi för en mer hållbar värld och för att sprida medvetenhet om hållbar mobilitet. 

Kvinna i sol

Toyota Environmental Challenge 2050.

Toyota Environmental Challenge 2050 - ett uppdrag för miljön, mot en bättre framtid. Det finns mycket vi kan göra – därför har vi utarbetat 6 miljöutmaningar som vi kommer att arbeta för att uppnå till år 2050, som går utöver noll miljöpåverkan, till att även leverera positiva miljöeffekter. Exempelvis noll CO2-utsläpp från våra nya bilar, våra fabriker och under hela bilens livscykel. Samt att minimera och optimera vattenanvändningen, vara med och etablera återvinningsbaserade system för ett hållbart samhälle.  Vi är en del av Toyota Sweden AB som är certifierade enligt ISO14001.