Miljö och hållbarhet

Miljö och hållbarhet

KINTO för en mer hållbar värld, för att sprida medvetenhet om hållbar mobilitet. 

Kvinna i sol

Bättre mobilitet för alla

Vår vision är att skapa bättre mobilitet för alla. För en mer hållbar framtid, där fler kan röra sig fritt. Vi jobbar aktivt med att minska vår miljöpåverkan och letar hela tiden efter förbättringar för att minska vårt klimatavtryck. Vårt mål är att i framtiden leverera positiva miljöeffekter som tillexempel 0 CO2-utsläpp från våra bilar.  Vi är ISO-certifierade enligt ISO14001.