Försäkringar 

Det här är en kortfattad information om självrisker och hur din hyrbil från KINTO Share är försäkrad.

Våra bilar är fullt försäkrade via Länsförsäkringar och försäkringen gäller i Sverige. Den gäller också i de så kallade Gröna Kort-länderna, under förutsättning att vi givit vårt skriftliga godkännande.

Vanligtvis har en hyrbil betydligt högre självrisker jämfört med till exempel en privat bil, i vissa fall upp till hela bilens värde. Men när du hyr av oss så erbjuder vi eliminering av din självrisk vid skada, dvs du behöver inte betala någon självrisk om någon skulle hända och hyrbilen skadas. Just nu kostar eliminering dig inget extra men för att självriskeliminering ska gälla måste du följa de allmänna hyresvillkoren.

Exempel på självrisker

Självriskkostnad utan självriskeliminering: 
Vagnskada: 9 000 kr
Trafikolycka: 4 700 kr
Stöld: 9 000 kr
Brand: 9 000 kr
Glas: 9 000 kr
Räddning: 9 000 kr 


Självriskkostnad med självriskeliminering
Vagnskada: 0 kr
Trafikolycka: 0 kr
Stöld: 0 kr
Brand: 0 kr
Glas: 0 kr
Räddning: 0 kr 

 

Observera att ingen självriskeliminering gäller vid stöld med nyckel, eller annat digitalt lås.
 

Eliminering av självrisk gäller inte för:

  • Skador som uppstår när bilen används inom ett inhägnat tävlingsområde eller på en allmän väg under tävlingsliknande former (till exempel street race).
  • Skador som inträffar när du kör på fruset vattendrag eller sjö, om det inte är en isväg som Trafikverket ansvarar för.
     

Aktsamhetskrav/säkerhetsföreskrifter:

För att få självriskeliminering måste du vara aktsam. Om du inte har varit aktsam enligt våra krav kan du helt eller delvis behöva erlägga självrisk eller bli ersättningsskyldig för skador som du orsakat.

Nedan hittar du några av våra aktsamhetskrav/säkerhetsföreskrifter. Samtliga finns i villkoret för vår hyrbilsförsäkring.

  • föraren själv har orsakat skadan med uppsåt eller genom grov vårdslöshet.
  • föraren är påverkad av alkohol eller annan drog på ett sätt som är straffbart enligt lag
  • föraren inte har låst bilen när den lämnas. Nycklarna, eller annat digitalt lås ska förvaras på ett säkert sätt och inte i närheten av bilen. Det gäller även när du lastar ur eller i fordonet.
  • föraren inte följt biltillverkarens anvisningar om skötsel och underhåll.
  • föraren saknar för fordonet giltigt körkort.


Om något händer eller vid skada                                                    

Om du råkar ut för en trafikolycka, stöld eller annan skada ska du genast anmäla det direkt till oss. Parkeringsskada, smitning, stöld och djurkollision ska du dessutom anmäla till Polisen. Samla in eventuella vittnesuppgifter direkt. Vid trafikolycka med befarad personskada ska du kontakta SOS Alarm på 112. 

Viktigt!    
                                       

Undersök alltid hyrbilen innan avfärd för att se om där finns skador eller fel, meddela iså fall dessa till oss. Förvara väskor och andra tillhörigheter så att de inte kan skada fordonet. Lås alltid bilen när du lämnar den.

Kontaktuppgifter till KINTO kundservice:

010-179 96 00