Försäkringar - KINTO Share

Vi vill att du känner dig trygg under hyra med oss. Därför vill vi berätta mer om hur din hyrbil är försäkrad och ge dig möjlighet att välja själv vilken försäkring du vill ha. Vill du slippa oförutsägbara kostnader så kan du dessutom välja till självriskeliminiering. 

Våra bilar är fullt försäkrade via Länsförsäkringar och försäkringen gäller i Sverige. Den gäller också i de så kallade Gröna Kort-länderna, under förutsättning att vi givit vårt skriftliga godkännande.

Vanligtvis har en hyrbil betydligt högre självrisker jämfört med till exempel en privat bil, i vissa fall upp till hela bilens värde. Men när du hyr av oss så erbjuder vi en försäkring som eliminerar din självrisk vid skada, dvs du behöver inte betala någon självrisk om någon skulle hända och hyrbilen skadas. 


Exempel på självrisker
 

Självriskkostnad utan självriskeliminering: 
Vagnskada: 9 000 kr
Trafikolycka:  5700 kr
Stöld: 9 000 kr
Brand: 9 000 kr
Glas: 9 000 kr
Räddning: 9 000 kr 


Självriskkostnad med självriskeliminering
Vagnskada: 0 kr
Trafikolycka: 0 kr
Stöld: 0 kr
Brand: 0 kr
Glas: 0 kr
Räddning: 0 kr 

Observera att ingen självriskeliminering gäller vid stöld med nyckel, eller annat digitalt lås.


Mer information och fullständiga villkor 
Självriskförsäkring villkor
Faktablad för försäkringsprodukt
Förköpsinformation för självriksförsäkring 
 

Om något händer eller vid skada                                                    
Om du råkar ut för en trafikolycka, stöld eller annan skada ska du genast anmäla det direkt till oss. Parkeringsskada, smitning, stöld och djurkollision ska du dessutom anmäla till Polisen. Samla in eventuella vittnesuppgifter direkt. Vid trafikolycka med befarad personskada ska du kontakta SOS Alarm på 112. 
 

Viktigt att tänka på innan du tar bilen i bruk   
Undersök alltid hyrbilen innan avfärd för att se om där finns skador eller fel, meddela iså fall dessa till oss. Förvara väskor och andra tillhörigheter så att de inte kan skada fordonet. Lås alltid bilen när du lämnar den.

Kontaktuppgifter till KINTO kundservice:

010-179 96 00