Försäkringar - KINTO Flex 

Din Flex-bil är helförsäkrad hos Länsförsäkringar. I priset för din bil ingår självriskreducering med maximal självrisk per skada på 5000 kr.

Vi vill att du känner dig trygg med din Flexbil. Därför vill vi berätta mer om hur den är försäkrad.

Våra bilar är fullt försäkrade via Länsförsäkringar och försäkringen gäller i Sverige. Den gäller också i de så kallade Gröna Kort-länderna, under förutsättning att vi givit vårt skriftliga godkännande.

Vanligtvis har en "hyrbil" betydligt högre självrisker jämfört med till exempel en privat bil, i vissa fall upp till hela bilens värde. Men när du hyr av oss så är självriskreducering inkluderat i priset så självrisk vid eventuell skada reduceras till max 5000 kr.


Självrisker
Vagnskada: 5 000 kr
Trafikolycka: 4 700 kr
Stöld: 5 000 kr
Brand: 5 000 kr
Glas: 5 000 kr
Räddning: 5 000 kr 

Observera att ingen självriskeliminering gäller vid stöld med nyckel, eller annat digitalt lås.
 

Om något händer eller vid skada                                                    
Om du råkar ut för en trafikolycka, stöld eller annan skada ska du genast anmäla det direkt till oss. Parkeringsskada, smitning, stöld och djurkollision ska du dessutom anmäla till Polisen. Samla in eventuella vittnesuppgifter direkt. Vid trafikolycka med befarad personskada ska du kontakta SOS Alarm på 112. 
 

Viktigt att tänka på innan du tar bilen i bruk   
Undersök alltid hyrbilen innan avfärd för att se om där finns skador eller fel, meddela iså fall dessa till oss. Förvara väskor och andra tillhörigheter så att de inte kan skada fordonet. Lås alltid bilen när du lämnar den.

Kontaktuppgifter till KINTO kundservice:

010-179 96 00