Optimerad din affär med bildelning för företag


I en tid där företag konstant söker efter lösningar för att optimera sina resurser och öka effektiviteten kan KINTO bli en ovärderlig strategi för framgång. Den här artikeln kommer att utforska de specifika fördelarna som företag kan uppleva genom att omfamna bildelning som en integrerad del av sina operativa modeller.

1. Ekonomisk effektivitet och kostnadsbesparingar: För företag är ekonomisk effektivitet en central faktor där bildelning erbjuder ett kostnadseffektivt alternativ till traditionell fordonsflottförvaltning. Genom att dela fordon inom organisationen minskar behovet av överflödiga fordon och underhållskostnader.


2. Flexibilitet för affärsbehov:
Bildelning ger företag maximal flexibilitet att anpassa sin fordonsflotta efter affärsbehov. Vid ökande efterfrågan eller specifika projekt kan företag enkelt justera antalet delade fordon för att möta kraven. Detta ger en dynamisk resursanvändning och möjlighet att snabbt anpassa sig till de förändringar som kan ske i verksamheten


3. Skräddarsydda mobilitetslösningar ökad hållbarhet:
För företag som strävar efter att minska sin miljöpåverkan erbjuder bildelning en skräddarsydd lösning. Företag kan välja vilka fordon eller andra transportslag de nyttjar och kan därmed minska de totala koldioxidutsläppen. Detta inte bara förbättrar företagets hållbarhetsprofil utan uppfyller också miljömässiga krav och förväntningar från kunder och partners.


4. Optimerad parkering och underhåll:
Bildelning eliminerar behovet av överdimensionerade parkeringsytor och minskar kostnaderna för fordonens underhåll. Företag kan optimera sina parkeringsområden och fokusera på underhåll av en mindre, men mer använd, fordonsflotta. Detta leder till mer kostnadseffektiv resursanvändning.


5. Ökad produktivitet:
Genom att omfamna bildelning minskar företag den administrativa bördan av att hantera en stor fordonsflotta. Automatiserade bokningssystem och enklare underhållsprocesser möjliggör smidigare och mer effektiva arbetsflöden. Det frigör tid och resurser, vilket leder till ökad produktivitet och fokusering på kärnverksamheten.

Slutsats: För företag som söker hållbara och kostnadseffektiva lösningar är KINTO en lösning som inte bara svarar mot krav utan också kan ta företaget till nya höjder av operativ effektivitet och framgång. Genom att utnyttja fördelarna med KINTO kan progresiva och smarta företag positionera sig för en framtid där flexibilitet, hållbarhet och ekonomi är nyckeln till överlevnad och framgång.
KINTO Share

KINTO Share - bil 1 tim till 30 dagar

Med KINTO Share bokar alla på företaget bil med app från en timme upp till en månad och hämtar digitalt på en p-plats direkt utanför kontoret, med allt inkluderat i priset. 


Prisexempel: 50 kr/tim eller 595 kr/dygn* 

*Gäller Toyota Yaris,  priser ex moms och företagsmedlemskap Plus 

LÄS MER
Kortidsleasing med KINTO

KINTO Flex - bil 1 till 12 månader

Med KINTO Flex korttidsleasar ni bil vid behov från 1 månad upp till 12 månader med omgående leverans. 


Fråm: 6200 kr/mån* 


*Gäller Toyota Yaris, ex moms

LÄS MER

Vill du veta mer?

Genom att fylla i din e-post så godkänner du vår