Jobba hemma och tjänsteresor – så har det ändras de efter covid

 

Ett och ett halvt år med pandemi har haft stor påverkan på vår mobilitet. Gruppen som jobbar hemma har ökat kraftigt och de som måste ta sig till en arbetsplats har valt nya metoder att pendla.

– Vi har sett en tydlig samhällsförändring och vi vill vara en del av den förändringen genom att tillfredsställa människors olika mobilitetsbehov, säger Johan Lundblad, ansvarig för KINTO i Norden och Baltikum.

Läs mer om KINTO 

 

En undersökning från Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet visar att pendlingsresorna vid fem olika svenska myndigheter har minskat från strax över fyra dagar i snitt till mindre än en dag i veckan. Och det är ett mönster som känns igen från många arbetsplatser.
 

Många företag tror att trenden kommer att hålla i sig och de ser därför att behovet av kontorsyta inte är lika stort som tidigare.

 

Behovet av att äga bil minskar – behovet av mobilitet finns kvar

I takt med att allt fler börjat arbeta hemifrån har människor insett att behovet av att äga en bil som huvudsakligen står parkerad blir allt mindre. Men samtidigt finns behovet av mobilitet kvar. Människor behöver ta sig till platser dit det inte är praktiskt att promenera, cykla eller åka kollektivt. Dessutom är det ibland nödvändigt att transportera olika saker.

 

 – KINTO innebär en situationsanpassad mobilitetslösning för människor som inte är i behov av bil hela tiden. Vi har satsat på olika mobilitetslösningar och att ha många olika biltyper för att våra användare ska kunna välja den lösningen och biltyp som passar bäst just nu. Möjligheten att välja vad man är i behov av just i stunden är klok mobilitet, säger Johan Lundblad.

 

Flexibilitet att välja storlek efter behov
 

Men det är inte bara privatpersoner som ändrat sina resvanor. Även små och stora företag har insett att arbetsresor och kundbesök kommer att minska inte minst i ljuset av att digitala möten formligen exploderat under pandemin. 

– KINTO ger möjligheten för små och stora företag att skapa en bilpool utan att behöva köpa den. På köpet får man flexibiliteten att välja storlek efter behov, säger Johan Lundblad. 

 

I dagsläget finns två lösningar: 
 

*KINTO Share är en bilpoolslösning där de anställda får tillgång till både bil och parkering. Man kan boka digitalt och väljer sedan en KINTO-plats nära bostaden, på jobbet eller under resan. Om en anställd på ett företag i Malmö ska åka till Stockholm på kundbesök, kan denne först ta tåget och sedan byta till en bil som väntar vid stationen. Det frigör tid till att kunna arbeta på tåget i stället för att behöva tillbringa flera timmar bakom ratten.
 

*KINTO Flex är en abonnemangslösning för företag som behöver bil i längre perioder. Företaget kan då abonnera på en bil från 30 dagar och uppåt, så länge som den behövs, till ett fast pris. Flex-abonnemanget kan liknas vid företagsleasing, fast utan oväntade tilläggskostnader, samt att bolaget slipper binda upp kapital och vara fast i långa avtal. Dessutom slipper företaget långa väntetider, då bilen med detta upplägg levereras till företaget på endast fyra dagar. Fordonsskatt, försäkring, service och andra kringkostnader är inkluderade i det fasta månadspriset. 

 

Läs mer om KINTO Mobility här