Så vill KINTO nyttja bilar smartare – för att skapa ökad mobilitet och hållbarhet i samhälletEn genomsnittlig bil står oanvänd 95 procent av tiden.
Det vill den japanska biltillverkaren Toyota ändra på genom att med sin tjänst KINTO introducera ett brett utbud av smarta bildelningstjänster.

 

– För oss är mobilitet något mycket större än bara bilen. Vår vision är att skapa en mer ekonomisk, hållbar och flexibel transporttjänst som passar alla behov, säger Johan Lundblad, Chef, KINTO Mobility Norden.
 

Bildelningstjänster finns redan på marknaden och blir allt mer populära, men ofta saknas en flexibilitet i utbudet på bilar och i tillgänglighet som passar behov hos användarna som kanske förändras med tiden.
 

Detta behov av en mer flexibel mobilitet vill Toyota möta med sin nyligen lanserade tjänst KINTO.
 

– Toyota genomgår en stor förändring, från att vara en biltillverkare till att bli ett mobilitetsföretag. KINTO är en viktig del i det arbetet, säger Johan Lundblad.
 

KINTO vill skapa sömlös mobilitet tillgänglig för alla

Inom KINTO ryms en rad olika tjänster, som bilpooler och bildelning, men också andra smarta lösningar för samåkning, taxi, prenumerationsbaserat bilinnehav och smidig leasing. Tjänsterna har olika namn som KINTO Share, KINTO Join, KINTO Flex, KINTO Ride och KINTO One.

De tjänster som är lanserade idag är: 

*KINTO Share är en bilpoolslösning där de anställda får tillgång till både bil och parkering. Man kan boka digitalt och väljer sedan en KINTO-plats nära bostaden, på jobbet eller under resan. Om en anställd på ett företag i Malmö ska åka till Stockholm på kundbesök, kan denne först ta tåget och sedan byta till en bil som väntar vid stationen. Det frigör tid till att kunna arbeta på tåget i stället för att behöva tillbringa flera timmar bakom ratten.
 

*KINTO Flex är en abonnemangslösning för företag som behöver bil i längre perioder. Företaget kan då abonnera på en bil från 30 dagar och uppåt, så länge som den behövs, till ett fast pris. 


 

Olof Holmgren är Deputy general manager på KINTO Share.

– För att vi ska kunna skapa ett mer hållbart samhälle och en bättre ekonomisk affär så måste vi öka nyttjandegraden av våra bilar. Ett exempel är att privatpersoner generellt använder bil på kväll och helger och företag under veckodagarna. Med KINTO Share kan vi med samma bil möjliggöra att de här olika behoven tillgodoses, säger han.
 

KINTO frigör kapital för företaget


Inom KINTO ingår lösningar för företag som vill ställa om till ett mer hållbart resursutnyttjande där man debiteras utifrån hur mycket man använder fordonen. Kapital behöver inte låsas i dyra bilar utan kan istället användas för att utveckla företagets kärnverksamhet. 


Samtidigt erhålls en större flexibilitet i tillgången på fordon. I KINTOs flotta, som utgörs av hybridbilar, ingår allt från den lilla och smidiga citybilen Toyota Yaris upp till familjebilen Toyota RAV4. Snart kommer också den större transportbilen Toyota Proace att ingå. 

– Den här bredden gör att KINTO Share täcker olika behov, allt från att någon i personalen ska åka till ett kundmöte till att det ska göras en större leverans av produkter till en kund, säger Olof Holmgren.

Läs mer om KINTOs företagstjänst 
 

Enkelt att byta tjänst inom KINTO


Inom KINTO kan man byta mellan de olika tjänsterna allt eftersom behoven förändras. Ett företag som för sitt enstaka behov av fordon använder KINTO Share, men som plötsligt ska skicka en säljare på en landsomfattande turné, kan enkelt byta till KINTO Flex, som är en leasing på en månad eller längre, med möjlighet att byta fordon mellan varje månad.


– Vår tjänst kan enkelt och snabbt skalas upp och ner om behoven för företaget eller privatpersonen förändras. Man är aldrig låst, avslutar Olof Holmgren.


 
Detta är KINTO 

KINTO är Toyota-koncernens nya globala varumärke för mobilitetstjänster. I Sverige lanserades KINTO under 2020 med bilpoolen KINTO Share som ger både företag och konsumenter tillgång till smart, hållbar och tillgänglig mobilitet för i stort sett alla transportbehov.
 

Läs mer på https://www.kinto-mobility.se/foretag

Låter det intressant? 

Genom att fylla i din e-post så godkänner du vår