Environment

8 goda råd för dig som ska ut och köra. 

 

 

 • Tänk efter!  Undvik så långt möjligt att använda bilen för korta transporter.
   
 • Planera färdvägen och undvik helst omvägar. 
 • Kör mjukt. Håll koll framåt, planera körningen så att du kör mjukt, kan hålla jämn fart och följa trafikflödet. 
   
 • Följ hastighetsgränserna. Desto fortare du kör desto högre blir utsläppen. 
   
 • Bromsa tidigt och mjukt, släpp gasen och motorbromsa. Utmana dig själv! Använd färddatorn i din Toyota och kör med så låg förbränning du kan. 
   
 • Välj rätt körläge. Använd körläget ECO. Miljösmart körning åstadkoms när indikeringslampan i hybridsystemet hålls inom ECO-området.
   
 • Lasta rätt. Undvik onödig last.
   
 • Serva bilen med rätt serviceintervall. Nä, just det hos KINTO behöver du inte det. Vi gör det åt dig! 


 

Kör försiktigt!