Miljö och hållbarhet hos KINTO

Miljö och hållbarhet

KINTO erbjuder en sömlös och inkluderande tjänst för fler, oavsett vem du är och vilket mobilitetsbehov du har, som privatperson, organisation eller som företag. En sammansatt lösning med allt från bildelning i bilpool till flexibla bilabonnemang med olika bilmodeller. Enkel och klok mobilitet – det är KINTO.

Mobilitet

Vi gör framtidens mobilitet mer tillgängligt för fler människor.

Elektrifiering

Vi påskyndar rörelsen mot hållbar mobilitet genom elektrifiering genom elhybrid-, laddhybrid- el- och bränslecells -bilar.  

Samarbete

Vi jobbar för att skapa en mer hållbar framtid tillsammans med våra städer. En framtid som är renare, smartare och mer effektiv.

Kundupplevelse

Vi jobbar för att göra mobilitetsupplevelsen sömlös och skapar mervärde genom att lyssna på kunden. 

Kvinna i sol

Bättre mobilitet för alla

Vår vision är att möjliggöra bättre mobilitet för alla, där fler kan röra sig fritt. Vi är ISO-certifierade enligt 14001, och jobbar aktivt med att minska miljöpåverkan från vår verksamhet. Bland annat genom att erbjuda våra kunder rätt bil, vid rätt plats, vid rätt tillfälle via en diversifierad bilflotta bestående av elbilar, vätgasdrivna elbilar, laddhybrider och elhybrider.

Vätgasbil

Vätgas = vatten

Som en del av vårt hållbarhetsarbete jobbar vi för att accelerera rörelsen mot hållbar mobilitet. En viktig byggsten för accelerationen är att demokratisera bränslecellsteknik och tillgängliggöra vätgasbilar för alla.

LÄS MER
KINTO Och Toyota

KINTO och Toyota

Vi har ett ansvar att visa miljöledarskap.