Tänk på det här när du är ute på en längre tur med Mirai


Idag är infrastrukturen för vätgasbilar relativt begränsad vilket innebär att det endast finns ett fåtal vätgastankstationer i Sverige. Därför ser personalen på KINTO till att Mirai är tankad när du hämtar upp den. Men skulle du ha en längre bokning och behöver tanka själv under tiden så kan du göra det på AGA-stationerna vid Arlanda, i Sandviken eller i Mariestad . När du tankat sparar du kvittot och gör ett utlägg. 

Våra rutiner för utlägg hittar du här.

 

Att tanka Mirai skiljer sig något från att tanka en bensin- eller dieselbil, men det är enkelt att lära sig. Dessutom tar det max fem minuter att tanka fullt. Till att börja med ser du till att bilen är avstängd och står i P-läge, med handbromsen aktiverad. Tryck på knappen som låser upp tankluckan (långt ned till höger på instrumentbrädan). Du öppnar själva tankluckan genom att trycka luckan inåt. Sen tar du bort locket till påfyllningsröret och placerar den i sin hållare. Följ instruktionerna vid vätgastankstationen samt de här nedan för att påbörja tankningen. 

 

Så här tankar du Mirai

 

1. Kontrollera att både vätgasmunstycket på tankpumpen och fästet på bilen är rena, torra och felfria.

2. Kontrollera att munstycket är helt infört i fästet på bilen.

3. Pressa munstyckets handtag till spärren aktiveras för korrekt anslutning (spärren används för att låsa fast munstycket i bilen – inte för att påbörja tankning).

4. Dra försiktigt i munstycket för att säkerställa att det är låst och korrekt anslutet i fästet innan du påbörjar tankningen. Undvik därvid att röra munstyckets handtag då detta kan medföra att munstycket lossnar från sitt fäste.

OBS: Det är viktigt att du är noga med att vätgasmunstycket låses fast i bilen på korrekt sätt. Annars kommer du inte att kunna tanka.

5. Fyll på vätgas i din bil. Vid behov, följ vätgastankstationens instruktioner.

6. När du tankat klart lossar du spärren för att låsa upp handtaget och tar bort vätgasmunstycket från bilen.
 

OBS: Vätgasen håller mycket låg temperatur och kondens kan komma att frysa till is på munstycket. Därför kan det dröja några sekunder efter avslutad tankning innan du kan lyfta bort munstycket från bilen.