"Mobilitet för alla"


Som ett led  att möta vår vision att skapa mer hållbar mobilitet för alla och samtidigt tillgängliggöra den senaste tekniken så lanseras nu bränslecellsbilen Toyota Mirai unikt hos KINTO och alla kan köra den. Hör mer om varför vi väljer Toyota Mirai och visionen om KINTO.