Att tänka på när du bokar Mirai

- Det finns endast ett fåtal tankstationer där du kan tanka vätgas, så ta inte Mirai om du ska åka längre än 20 mil.

- Lämna aldrig tillbaka bilen med mindre än 30% i tanken. Det för att vi ska kunna ta oss ut till Arlanda och tanka upp bilen för nästa användare. 

- Behöver du mot förmodan tanka, så hittar du drivmedelskortet i bilen och pinkod i appen. Tankstationer i Sverige hittar du här: Tanka vätgas

Här hittar vår rutin för utlägg 


Så här gör du när du tankar 

 

1. Kontrollera att både vätgasmunstycket på tankpumpen och fästet på bilen är rena, torra och felfria.

2. Kontrollera att munstycket är helt infört i fästet på bilen.

3. Pressa munstyckets handtag till spärren aktiveras för korrekt anslutning

4. Dra försiktigt i munstycket för att säkerställa att det är låst och korrekt anslutet i fästet innan du påbörjar tankningen. Undvik därvid att röra munstyckets handtag då detta kan medföra att munstycket lossnar från sitt fäste.

OBS: Det är viktigt att du är noga med att vätgasmunstycket låses fast i bilen på korrekt sätt. Annars kommer du inte att kunna tanka.

5. Fyll på vätgas i din bil. Vid behov, följ vätgastankstationens instruktioner.

6. När du tankat klart lossar du spärren för att låsa upp handtaget och tar bort vätgasmunstycket från bilen.
 

OBS: Vätgasen håller mycket låg temperatur och kondens kan komma att frysa till is på munstycket. Därför kan det dröja några sekunder efter avslutad tankning innan du kan lyfta bort munstycket från bilen.