Sandvik tänker nytt för att nå offensivt klimatmål

 

Satsningen på smarta transporter är en viktig del för att Sandvik ska nå sitt hållbarhetsmål att halvera utsläppen av koldioxid till 2030. Toyotas nya tjänst KINTO är en del av lösningen.
 

Flexibel, bekymmersfri och tillgänglig mobilitet för alla? Läs mer om KINTO Mobility  
 

– Förr i tiden pratade näringslivet klimat och miljö främst för att man trodde att kunderna efterfrågade det. Nu gör vi det för att det är den rätta vägen och för att det kommer att bli produktivt och lönsamt, säger Sandviks hållbarhetschef Mats W Lundberg.
 

Sandviks nya syfte ”We make the shift” är en tydlig signal att bolaget ställer om sitt tankesätt mot mer hållbara lösningar, men också att man bidrar till att ställa om samhället i stort.
 

Verkstadskoncernens aggressiva hållbarhetsmål inkluderar en halvering av koldioxidutsläpp genom hela verksamheten. En viktig del är transporter av personal och kunder.
 

– För oss handlar det om trovärdighet och affärsmässighet. Vår övertygelse är att vi måste göra den här omställningen om vi ska kunna vara lönsamma i framtiden och inte minst få de största talangerna att arbeta hos oss. För dagens och morgondagens medarbetare räcker det inte att bara få en lön. Vi måste vara en koncern som man är stolt över att arbeta i, säger Mats W Lundberg.
 

Egen busslinje

Sandvik har arbetat med hållbara lösningar under lång tid. I december 2018 startade divisionen Sandvik Coromant en busslinje – Yellow Coach – mellan Sandviken och Gimo. 

– Vi insåg att vi hade många medarbetare som behövde ta sig mellan huvudkontoret och Gimo och att många av dem pendlade ensamma i bil, berättar Mats W Lundberg. 
 

– Det kändes varken miljösmart, effektivt eller säkert, så vi upphandlade en transportlösning som drivs med fossilfritt diesel, där det går att jobba på bussen och inte minst där det finns bra kaffe.
 

Yellow Coach visade sig snabbt vara ett väldigt uppskattat initiativ, men pausades tillfälligt när pandemin satte stopp för personliga möten.

 

Samarbete med KINTO
Sandviks samarbete med KINTO är ett annat sätt att nå utsläppsmålen. 

– Genom KINTO tillhandahåller vi en bilpool för våra anställda, där de kan boka bil vid behov. Eftersom alla KINTOS:s bilar är hybrider eller laddhybrider så minskar vi så väl kostnader som utsläpp. En intressant detalj är att bränslecellsbilen Toyota Mirai blir en del av bilpoolen och det känns bra att vi därmed kan bidra till samhällets skifte mot mer hållbara transporter genom att synliggöra både el- och vätgasteknologierna för fler personer, säger Mats W Lundberg.

 

Toyota Mirai drivs med en teknik där vätgas omvandlas till elektricitet. Det betyder att den inte behöver laddas utan tankas med vätgas istället, vilket gör att avgaserna är ren vattenånga. Och det finns redan en vätgastankstation i Sandviken.
 

– Vi öppnade den redan 2016. Det var den första tankstationen utanför storstadsregionerna och den satsningen har lett till att det faktiskt finns 17 vätgasbilar i Sandviken och att regionen planerar vätgasdrivna bussar för kollektivtrafiken.
 

Tanken är också att Sandviks bilpool ska göras tillgänglig för privatpersoner.
 

– Det är klokt att utnyttja bilparken så mycket som möjligt. Dessutom är det roligt att kunna erbjuda även människor som inte jobbar på Sandvik möjligheten att testa både bränslecells- och elbilar.
 

Läs mer om Sandviks hållbarhetsmål 2030